A A A

Cieczka u suk

CIECZKA U SUK

 


 

Cieczką nazywamy czas, w którym realizuje się aktywna część cyklu rozrodczego suk. Jest to czas wyjątkowy zarówno dla zwierzęcia, jak i jego opiekuna. Fizjologia wywiera wówczas zauważalny wpływ na zachowanie i reakcje naszej podopiecznej. Jest to proces całkowicie naturalny. Znaczna część suczek ma cieczkę 2 razy w roku. W odróżnieniu od swoich dzikich krewniaków suki zatraciły sezonowość aktywności płciowej i cieczka może wystąpić o każdej porze roku.

W dużych skupiskach psów można zaobserwować pewną synchronizację w występowaniu cieczki. Ma to związek z działaniem feromonów. Suki dojrzewają płciowo w wieku 6 – 12 miesięcy. Taka rozpiętość wynika z różnic rasowych i indywidualnych. Dlatego rasy mniejsze dojrzewają szybciej. W cyklu rujowym suki można wyróżnić 4 okresy. Pamiętać jednak należy o ogromnym zróżnicowaniu osobniczym co do długości trwania poszczególnych faz cyklu jak i o nasileniu objawów rujowych.

Niektóre suki już na kilka dni przed spodziewanym rozpoczęciem cieczki wylizują krocze, stają się niespokojne, mogą stracić apetyt i czuć potrzebę częstszego oddawania moczu. Pierwsza faza to faza przedrujowa (proestrus). Trwa średnio 9 dni, ale mogą wystąpić wahania od 2 do 27 dni. Występuje wtedy krwisty wypływ z dróg rodnych oraz obrzęk sromu. Psy samce interesują się już suczką, jednak ona sama ich nie dopuszcza. Druga faza to ruja właściwa (oestrus). Trwa ona średnio 9dni (wahania od 3 do 21 dni). Wypływ z pochwy staje się jaśniejszy – tak jak popłuczyny mięsne, niekiedy bardziej śluzowy. Jest to okres, w którym suka akceptuje samca. Na początku rui (2-3 dzień) występuje, z reguły, owulacja. Faza porujowa (metestrus) trwa około 60-90 dni i rozpoczyna się ponownym brakiem akceptacji samca. W tym czasie suczka może wykazywać objawy ciąży urojonej. Ostatnia faza to faza bezrujowa (anestrus). Jest to okres spokoju płciowego.

Antykoncepcję najlepiej jest zastosować 2 miesiące przed spodziawaną cieczką, czyli 4 miesiące po ostatniej cieczce.