A A A

Mysz

MYSZ

Oceniając infekcje wirusowe u myszy, należy wziąć pod uwagę system utrzymania zwierząt. Profesjonalne komercyjne hodowle gryzoni labolatoryjnych oraz hodowle barierowe placówek naukowych mają wypracowany program, który w zasadzie wyklucza występowanie infekcji wirusowych u  myszy. Jeśli mamy do czynienia z myszami trzymanymi dla przyjemności, w warunkach domowych, istotna jest ocena jakości hodowli, z której myszy zostały pozyskane. Niższy poziom higieny w niektórych półprofesjonalnych hodowlach może być przyczyną występowania i szerzenia się chorób wirusowych. Szczególnie ważne są poksywirusowa ektromelia myszy, rotawirusowa infekcja określana jako epizootyczna biegunka (EDIM) i koronawirusowa śmiertelna biegunka myszy (LVIM). W hodowlach o obniżonym standardzie higieny i żywienia występują również wirusowe zapalenia płuc, infekcje wywołane wirusem Sendai.

Ogniska wyłysień świadczą o zakażeniu Trichophyton mentagrophytes. W przypadku osobników często chorujących oraz słabych należy zbadać kał na obecność pasożytów.

W przypadku myszy trzymanych dla przyjemności najczęściej spotykamy się z zaburzeniami zdrowia o podłożu niezakaźnym. Są to przeważnie wzdęcia, zapalenia pęcherza moczowego i anomalie uzębienia. U samic starszych częściej pojawiają się nowotwory gruczołu mlekowego, otyłość i cysty jajników.

PODSTAWOWE DANE BIOLOGICZNE

Parametr

Jednostka

Wartość

Parametr

Jednostka

Wartość

Masa ciała samca

g

20-40

Typ cyklu płciowego

-

Poliestralny

Masa ciała samicy

g

25-60

Długość cyklu płciowego

Dni

4-5

Długość życia samca

Lata

2-3

Ruja

Godziny

9-12

Długość życia samicy

Lata

2-3

Owulacja

-

Spontaniczna

Zapotrzebowanie karmy na kg m.c./dzień

g

5-7

Długość ciąźy

Dni

19-21

Zapotrzebowanie płynów na kg m.c./dzień

ml

15

Liczba młodych w miocie

Szt

6-12

Wzorzec uzębienia u dorosłych

-

1003/1003

Liczba miotów w roku

-

4-7

Dojrzałość płciowa samca

Dni

28-42

Masa ciała noworodka

g

1,0-1,5

Dojrzałość płciowa samicy

Dni

28-42

Okres karmienia mlekiem matki

Dni

21-28

 

                                     ISTOTNE WARTOŚCI FIZJOLOGICZNE                                    

Parametr

Jednostka

Wartość

Parametr

Jednostka

    Wartość

Ciepłota ciała

37-39

Całkowita objętość krwi

ml/kg

70-80

Częstość oddechów

Liczba/min

80-220

Ciśnienie skurczowe krwi

kPa

12-19

Częstość pracy serca

Liczba/min

320-750

Ciśnienie rozkurczowe krwi

kPa

9-15