A A A

Świnka morska

ŚWINKI MORSKIE

U świnek morskich występują choroby o podłożu zakaźnym i niezakaźnym. Do istotnych chorób wirusowych należy zaliczyć należące do zoonoz choriomeningitis limfocytaris (LMC) oraz wirusowe zapalenie płuc i częściowo też białaczkę.

W praktyce klinicznej o wiele większe znaczenie mają infekcje bakteryjne. Można je schematycznie podzielić na objawiające się katarem i zapaleniem płuc infekcje dróg oddechowych oraz na infekcje układu żołądkowo-jelitowego, prowadzące do uporczywych biegunek i spadku masy ciała. Enterotoksemie wywołane infekcjami jelitowymi mogą mieć dramatyczny przebieg, w trakcie którego dominują objawy ze strony układu nerwowego.

Bakteryjne zapalenia jelit są rezultatem obecności Salmonella typhimurium oraz Escherichia coli. Obecność ropni skórnych związana jest z działaniem Streptococcus zooepidermicus, Staphylococcus aureus.

Choroby pasożytnicze świnek morskich wywołują m.in. pierwotniaki i klinicznie istotne robaczyce. Pogorszenie jakości sierści, miejscowe i uogólnione zapalenia skóry, niekiedy wraz ze świądem, wywołują u świnek pasożyty zewnętrzne.

Częstą i klinicznie ważną grupą chorób występujących u hodowanych dla przyjemności świnek morskich sa choroby niezakaźne, wywołane zwłaszcza niedoborami żywieniowymi (niedostatek witaminy C) i niewłaściwym utrzymaniem. W rezultacie mamy do czynienia ze stosunkowo czestym występowaniem wzdęć, zaparć lub biegunek oraz upośledzeniem naturalnego wytwarzania uzębienia. U źle żywionych ciężarnych świnek morskich dochodzi do zatruć. Do waznych chorób podłoża zakaźnego zaliczyć należy nowotwory i cysty jajnikowe.

PODSTAWOWE DANE BIOLOGICZNE

PARAMETR

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

PARAMETR

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

Masa ciała samca

g

900-1800

Typ cyklu płciowego

-

Poliestralny

Masa ciała samicy

g

700-1000

Długość cyklu płciowego

Dni

14-18

Długość życia samca

Lata

4-8

Ruja

Godziny

8-11

Długość życia samicy

Lata

4-8

Owulacja

-

Spontaniczna

Zapotrzebowanie karmy na 100g m.c./dzień

g

6

Długość ciąży

Dni

59-72

Zapotrzebowanie płynów na 100g m.c./dzień

ml

10

Liczba młodych w miocie

 

2-5

Wzorzec uzębienia u dorosłych

-

1013/1013

Liczba miotów w roku

-

4-5

Dojrzałość płciowa samca

Miesiące

2

Masa ciała noworodka

g

50-100

Dojrzałość płciowa samicy

Miesiące

1

Okres karmienia mlekiem matki

Dni

14-21

 

ISTOTNE WARTOŚCI FIZJOLOGICZNE

PARAMETR

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

PARAMETR

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

Ciepłota ciała

37,4-39,5

Całkowita objętość krwi

ml/kg

70

Częstość oddechów

Liczba/min

70-150

Ciśnienie krwi skurczowe

kPa

14-19

Częstość pracy serca

Liczba/min

200-330

Ciśnienie krwi rozkurczowe

kPa

2-12