A A A

Grzybice głębokie skóry u psów

 

GRZYBICE GŁĘBOKIE SKÓRY U PSÓW

 

Grzybice głębokie są zakażeniami narządów wewnętrznych, które mogą rozprzestrzeniać się w skórze i tkance podskórnej.

 

OBJAWY KLINICZNE:

Kryptokokoza, blastomikoza, histoplazmoza i kokcydioidomikoza występują u psów rzadko i cechują się powstawaniem tkanki ziarninowej w skórze, objawiającej się tworzeniem guzków, owrzodzeń, ropni i grudek. Innymi objawami są gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, duszność, przyspieszenie oddechów, szmery patologiczne nad płucami, objawy z ośrodkowego układu nerwowego i kulawizny.

 

ROZPOZNANIE:

Rozpoznanie opiera się na wykonaniu badania histopatologicznego tkanek, badania cytologicznego wysięku i badania hodowlanego, które może jednak mieć ograniczone zastosowanie ze względu na słabą czułość.

 

Grzybice stanowią jedną z częstszych przyczyn chorób zwierząt. Są powodowane przez blisko 300 gatunków grzybów. Najczęściej są stwierdzane grzybice powierzchniowe włosa i naskórka, określane jako dermatofitozy, rzadziej rozpoznawane są głębokie grzybice skóry, najrzadziej diagnozuje się grzybice narządowe.

 

KRYPTOKOKOZA

Przyczyną jest Cryptococcus neoformans, saprofityczny drożdżakopodobny grzyb. Kryptokokoza nie jest uważana za zoonozę (chorobę, którą mogą zarazić się ludzie). Źródłem zakażenia jest środowisko, głównie gleba, kał gołębi, skąd patogen przedostaje się do organizmu. Obecnie za przyczynę choroby uważa się jeszcze inne gatunki grzyba. Oporność grubej ściany grzyba pozwala im na przetrwanie i namnażanie komórek patogenu. Zakażenia rozprzestrzeniają się głownie przez drogi oddechowe. Infekcja skóry pojawia się na skutek zakażeń przyrannych lub drogą krwionośną z innych narządów. Okres inkubacji (rozwoju choroby) trwa od 1 do 12 miesięcy. Do wystąpienia tej choroby predysponowane są aktywne młode psy w wieku poniżej 6-go roku życia, niezależnie od płci.

U większości zwierząt mamy do czynienia z zakażeniem wielonarządowym.

 

OBJAWY NEUROLOGICZNE:

 • zaburzenia chodu
 • niedowłady
 • porażenia
 • niezborności ruchowe
 • przeczulica grzbietu

Mogą one imitować inne choroby kręgosłupa.

 

OBJAWY ZE STRONY UKŁ. ODDECHOWEGO:

 • wypływ z nosa
 • kichanie
 • kaszel
 • kropelkowe krwawienie z nosa

 

OBJAWY ZE STRONY UKŁ. POWŁOKOWEGO:

 • nadżerki i owrzodzenia okolic oczu, warg, nosa, kończyn

 

 

BLASTOMIKOZA

Jest chorobą układową, powodowaną u psów przez Blastomyces dermatitidis, stwierdzaną również u kotów i koni. Są to grzyby dwupostaciowe i w formie micelialnej, zakaźnej występują w środowisku. W takiej postaci wytwarzają gonidia, które drogą oddechową przedostają się do organizmu ludzi i zwierząt. Rzadziej występującą drogą zakażenia jest infekcja skóry i tkanki podskórnej poprzez wniknięcie w miejscu rany. W pierwszym okresie rozwoju choroby dochodzi do powstawania zmian ropno-ziarniniakowych w płucach, a następnie zapalenie węzłów chłonnych, gałek ocznych, mózgu, kości, rdzenia kręgowego, śledzony wątroby, skóry i tkanki podskórnej. Najczęściej są to okolice oczu, kości, układ oddechowy, skóra i tkanka podskórna.

 

OBJAWY KLINICZNE:

 • ogólne: gorączka, posmutnienie, spadek masy ciała,
 • swoiste: kaszel , krwawienia z dróg oddechowych, duszność w wyniku zajęcia płuc, kulawizny, kości ulegają zmianom zrostowym, palpacyjnie wyczuwalna bolesność kręgosłupa, ślepota, objawy neurologiczne, zmiany w okolicy gałki ocznej, jednostronne opadnięcie powieki
 • mogą wystąpić wymioty, wielomocz, nadmierne pragnienie
 • na skórze pojawiają się zmiany w postaci ropni, owrzodzeń, przetok

 

ROZPOZNANIE:

Opiera się na znalezieniu komórek Blastomyces w materiale uzyskanym poprzez wykonanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej z guzków lub węzłów chłonnych oraz preparatu odciskowego z nadżerek i owrzodzeń albo w popłuczynach z drzewa oskrzelowego bądź w płynie otrzewnowym w sporządzonych preparatach cytologicznych. Bardzo istotna jest diagnostyka obrazowa, badanie radiologiczne klatki piersiowej, układu ruchu i tomografia ośrodkowego układu nerwowego.

 

HISTOPLAZMOZA

Powodowana jest przez grzyb Histoplasma capsulatum, bytujący w glebie bogatej w związki organiczne, szczególnie w miejscach, gdzie znajdują się ptasie odchody. Spotykana jest u zwierząt młodych, młodych średnio u psów w wieku do 4 lat. Rasami predysponowanymi są psy pracujące i sportowe (najczęściej wyżły weimarskie, teriery, pointery i spaniele).

Patogen dostaje się do organizmu droga inhalacyjną lub prawdopodobnie pokarmową. Przez dłuższy czas może występować postać utajona. Obserwuje się niereagujące na leczenie biegunki z krwią, utratę masy ciała, bladość błon śluzowych, gorączkę, powiększenie powierzchniowych węzłów chłonnych. Histoplazmoza może przebiegać z enteropatią białkogubną, zapaleniem stawów i kulawiznami, powiększeniem wątroby i śledziony. W postaci nerwowej można stwierdzić oczopląs lub napady padaczkowe. Zmiany skórne to ogniska guzków różnej wielkości, ze złuszczającym się na powierzchni naskórkiem, z czasem wrzodziejące i strupiejące. Choroba przebiega bez świądu. Zmiany mogą występować również na dziąsłach i języku.

 

ROZPOZNANIE:

Jest ostatecznie ustalane na podstawie znalezienia komórek grzyba w badaniu cytologicznym albo w badaniu histopatologicznym materiału pobranego ze skóry, węzłów chłonnych, płuc czy wątroby.

 

KOKCYDIOMIKOZA

Grzybica powodowana przez Coccidioides immitis. O wiele częściej występuje u kotów niż psów. Najcięższy przebieg choroby stwierdza się w postaci rozsianej, gdzie po wniknięciu patogenu do płuc poprzez układ limfatyczny lub krwionośny dostają się do innych narządów. U psów często notuje się grzybicę kości. Inne narządy to skóra, tkanka podskórna, układ nerwowy, chłonny, nerki, wątroba i śledziona.

OBJAWY KLINICZNE:

 • najczęściej kaszel- suchy, przypominający nudności
 • gorączka, spadek masy ciała, brak apetytu
 • kulawizny
 • objawy neurologiczne (niedowłady)
 • ślepota całkowita lub częściowe zaburzenia widzenia

 

ROZPOZNANIE:

Ostatecznie ustalane jest na podstawie znalezienia struktur grzyba w badaniu cytologicznym lub histopatologicznym oraz posiewie. W tym celu pobiera się materiał z przetok lub rozpadających się guzków. Podczas hodowli grzyba należy zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość zarażenia.

 

PODSUMOWANIE

W przypadkach wieloogniskowych, guzowatych, wrzodziejących, asymetrycznie występujących zmian skórnych, zawsze należy brać pod uwagę występowanie kryptokokozy, blastomikozy, histoplazmozy i kokcydioidomikozy. Blastomikoza i histoplazmoza są zoonozami, które mogą wywołać ciężkie choroby również u ludzi.

 

Pamiętaj, że w razie wystąpienie jakichkolwiek niepokojących objawów u Twojego pupila, należy niezwłocznie udać się do lekarza weterynarii. Nie wolno leczyć zwierząt na własną rękę!