A A A

Koszatniczka

KOSZATNICZKA

Z zakaźnych chorób koszatniczek kliniczne znaczenie mają jedynie wtórne bakteryjne zapalenia jamy nosowej, zapalenia tchawicy i zapalenia płuc. Również choroby jelit są najczęściej wynikiem oddziaływania niesprzyjających zewnętrznych czynników zoohigienicznych i niewłaściwego żywienia, co znajduje swe odzwierciedlenie w ograniczonej zdolności pacjentów do zwalczania infekcji. Stopniowo dochodzi do naruszenia naturalnej mikroflory jelitowej.

Z grzybicami skórnymi nie mamy do czynienia zbyt często, niemniej jednak pojawienie się ich sygnalizuje niebezpieczeństwo szerzenia się infekcji w hodowli.

Do komplikacji zdrowotnych o podłożu niezakaźnym zalicza się zapalenia spojówek, anomalie uzębienia, wyłysienia, zapalenia nerek i kamicę nerkową.

 

PODSTAWOWE DANE BIOLOGICZNE

PARAMETR

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

PARAMETR

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

Masa ciała samca

g

170-350

Długość cyklu płciowego

-

Nieregularna

Masa ciała samicy

g

170-350

Owulacja

-

Prowokowana

Długość życia samca

Lata

3-5

Długość ciąży

Dni

87-93

Długość życia samicy

Lata

3-5

Liczba młodych w miocie

Szt.

2-8

Wzorzec uzębienia u dorosłych

-

1013/1013

Liczba miotów w roku

-

2

Dojrzałość płciowa samca

Miesiące

6

Masa ciała noworodka

g

14-20

Dojrzałość płciowa samicy

Miesiące

3-5

Okres karmienia mlekiem matki

tygodnie

4-6

 

 

ISTOTNE WARTOŚCI FIZJOLOGICZNE

PARAMETR

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

Ciepłota ciała

38,1-39,5