A A A

Salmoneloza

 

 

SALMONELOZA GOŁĘBI

 


Przyczyną choroby są bakterie z rodzaju Salmonella należące do rodziny Enterobacteriacae. Zarazek ten bardzo długo utrzymuje się w środowisku gołębnika. Zakażenie następuje przez układ pokarmowy (zakażona woda, karma, mleczko z wola) i układ oddechowy (wdychanie pyłu zawierającego zarazki), czasem drogą transowarialną (przez jajniki zakażonej samicy). Salmoneloza jest szczególnie niebezpieczna dla młodych ptaków nieposiadających dostatecznej odporności. Szczególnie niebezpieczni są tzw. „bezobjawowi nosiciele”- gołębie, które przechorowały chorobę, nie wykazują objawów, lecz okresowo wydalają zarazki z kałem.

 

 

OBJAWY:


Chore ptaki tracą apetyt, mniej piją, mają nastroszone, matowe upierzenie, szybko tracą kondycje i padają wkrótce po wystąpieniu objawów.

 

Objawy choroby u dorosłych gołębi są słabo widoczne. U tych osobników choroba może przebiegać w formie przewlekłej. Część takich ptaków po przechorowaniu zostaje „bezobjawowymi nosicielami”.

 

W przebiegu salmonelozy gołębi zmiany są zlokalizowane najczęściej:


· w przewodzie pokarmowym (postać jelitowa)- zapalenie jelit z intensywną, wodnistą biegunką, kał jest trawiastozielony z zawartością śluzu, niekiedy podbarwiony krwią, spieniony;


· w stawach (postać stawowa)- porażenia skrzydeł i nóg, w stawach zmiany zapalne, chory staw jest zgrubiały, gorący i bolesny;


· w mózgu (postać nerwowa)- niezborny chód, skręty głowy i szyi;


· w płucach i innych narządach (postać narządowa)- bardzo silne przekrwienie narządów wewnętrznych i tworzenie się w nich ognisk martwicowych.

 

 

PROFILAKTYKA:


· W zdrowych stadach gołębie powinny być badane na obecność salmonelli jesienią i wiosną.


· Po zakończeniu leczenia należy powtarzać badania bakteriologiczne kału, aby wykryć nosicieli.


· Niezwłocznie po zakupieniu nowych gołębi należy profilaktycznie zastosować leczenie zwalczające zakażenie salmonelozą.


· Wszystkie gołębie o znacznym stopniu wychudzenia lub z zaawansowanymi objawami chorobowymi powinny być usunięte ze stada, a wszystkie inne ptaki należy przeleczyć antybiotykiem.


· Jeżeli choroba przebiega w ostrej epidemii i nie poddaje się leczeniu należy zastanowić się nad likwidacją całego stada.


· Kontakt gołębi hodowlanych z gołębiami ulicznymi, drobiem jest całkowicie zabroniony. Ptaki te stanowią często źródło zakażenia.


· Gołębie i cały sprzęt powinny być utrzymywane w należytej czystości i dezynfekowane.


· Gołębie powinny być utrzymywane w dobrych warunkach higienicznych, żywione pełnowartościową karmą i chronione prze czynnikami obniżającymi odporność.


· Przechowywana karma powinna być zabezpieczona przed dostępem myszy i szczurów. Należy również regularnie tępić gryzonie, gdyż mogą one być nosicielami salmonelozy.


· Odchowane gołębie powinny być oddzielone od dorosłych ptaków i utrzymywane w pomieszczeniach dla młodzieży.


· Zaleca się stosowanie szczepień profilaktycznych.